Marc Hendrickx


Prendre des risques, se remettre en cause, se faire plaisir, aussi…
Moi, ce qui me fait vivre, s’est de m’amuser !
M’amuser à aller plus loin, et si possible continuer à progresser

Zestien was Marc Hendrickx, toen hij zich voor het eerst liet opmerken. Aanleiding? Een (volstrekt illegale) uitgave van op dat ogenblik in het Nederlands onuitgegeven werk van auteur Maurice Tillieux. Voor Hendrickx betekende het de start van 15 jaar werk achter de schermen van de letteren en dat in een veelvoud aan taken. Een leerschool, quoi!

Zelf debuteren als auteur deed Marc Hendrickx in 1994. Het internationale succes van die eersteling leidde tot een reeks uitgaven in binnen- en buitenland die tot vandaag aanhoudt.

Vanaf 2002 volgden theaterteksten. Ook met tot vandaag steeds nieuwe realisaties als gevolgen.

Sinds de eeuwwisseling is Hendrickx beroepsauteur. ‘Een echte, die leeft van zijn creaties’ voegt hij daar graag aan toe, met de verduidelijking: ‘Geen auteur die het moet hebben van schnabbels allerhande – colums, TV-optredens, lesgeven,… – meer dan van zijn eigenlijke werk.’

Het enige wat Hendrickx ‘erbij’ deed en doet doorheen de jaren is ter ondersteuning van het welzijn van literair werk – het zijne én dat van anderen – en niet met eigen geldgewin als insteek. Zo werd hij al in de jaren ’80 lid van een culturele vzw. Na een periode als ‘Clumzy’ ging die vanaf midden jaren ’90 en tot vandaag verder als vzw Moody Blue Productions. In 2004 was Hendrickx één van de stichtende leden van het Allied Authors Agency, ’s lands enige literaire agentschap.

Dertig jaar auteurschap brachten Hendrickx heel wat ervaringen, successen en verrassingen. Voor het grootste deel totaal onvoorzien, overtroffen ze alle verwachtingen. Zodanig dat hij zich met plezier de eretitel ‘Forest Gump van de Belgische letteren’ laat welgevallen.

Deze aan het werk van Marc Hendrickx gewijde website biedt een overzicht én biedt u tegelijk een mooie gelegenheid om oudere uitgaven alsnog in huis te halen… Doen! En geniet ervan !